Hur fungerar ett sprinklersystem?

Hur fungerar ett sprinklersystem?

Vattensprinklerns som är placerade i taket är en av de vanligaste släcksystemen som finns om en brand skulle bryta ut. Sprinklersystem finns idag i olika lokaler, allt från allmänna utrymmen likt klassrum och matsalar, till privata bostäder.

Tekniken bakom  

För att ett sprinklersystem ska kunna fullgöra sin uppgift måste det vara anslutet till ett vattenfyllt rörnät. Ett rör med sprinklerhuvuden placeras sedan i taket i den lokal där systemet ska finnas. Det som sker vid en brand är att temperaturen i en lokal eller ett rum höjs. När det sker kommer en glasbulb som sitter hos alla sprinklerhuvuden, att spricka och vattnet kommer att strömma ut från ventilen som skapas. Tack vare sprinklerhuvudets design fördelas vattnet jämt över elden och kan släcka eller åtminstone minska skadan som branden kan åstadkomma. Alla sprinklerhuvuden kommer inte att aktiveras samtidigt utan endast de som är över det område där det brinner.

Att ett sprinklersystem är ett av de bästa alternativen när det kommer till att kontrollera eller släcka en brand, är bevisat flera gånger om. Det sägs exempelvis vara det säkraste alternativet i 98 % av de fall där bränder än inblandande.

Hur installationen går till

Skulle du vilja installera ett sprinklersystem är det bästa tipset att ta hjälp av en VVS-firma eller en legitimerad rörmokare som TF-VVS. Då ett sprinklersystem är en utrustning som finns för att rädda liv är det extremt viktigt att det installeras på rätt sätt. I många fall är det inte heller så dyrt som många först kan tro, priset kan exempelvis landa på endast 1 % av den totala byggkostnaden. En uppskattning som ofta görs är att det kostar mellan 250–350 kronor per kvadratmeter att installera ett sprinklersystem i ett boende eller en industri. När systemet är installerat är det även bra att tänka på att regelbundet kontrollera att det fungerar som det ska.

En av de största hälsofarorna i Norden

Alkohol och droger är en av de största hälsofarorna i Norden och orsakar varje år ett stort antal dödsfall. Användningen av alkohol och droger orsakar förutom hälsorelaterade problem även an rad sociala problem och ligger bakom en hög procent av brottsligheten. Missbruk drabbar inte bara enskilda individer utan är även ett mycket stort samhällsproblem med höga samhällsekonomiska kostnader som följd. Det finns heller inget som tyder på en nedgång i användningen varken av alkohol eller andra droger, utan tvärtom. För att komma åt detta problem som drabbar så många människor, inte bara den beroende utan även personer i dennes närhet, och samhället i stort, behövs en väl utbyggd vård där de som vill förändra sin situation har möjlighet att komma till alkohol och drogbehandling. Det finns olika inriktningar gällande alkohol och drogbehandlingar och det som är viktigt är att behandlingen oavsett inriktning eller behandlingsmodell, har ett väl uppbyggt innehåll och att de som är anställda för att hjälpa har en adekvat utbildning och erfarenhet. De personer som genomgått en behandling berättar ofta hur ett möte med en speciell individ har varit en avgörande faktor i dennes tillfrisknandeprocess. Preventivt arbete i form av information, inte minst till ungdomar, samt en genomtänkt handlingsplan vid upptäckt av missbruk och en utbyggd behandlingsstruktur ger inte bara hjälp till personer på ett individuellt plan, utan ger även stora samhällsekonomiska vinster. Enligt beräkningar är det 500 000 personer i Sverige som missbrukar alkohol, narkotika, läkemedel eller dopningsmedel. Av dessa räknar man att en femtedel får hjälp att komma till rätta med sina problem. Uträkningar visar att kommun och landsting avsätter ungefär 16.5 miljard per år för missbruksvård. De samhällsekonomiska förlusterna som följer i missbrukets spår beräknas till 150 miljarder per år. En större satsning på preventivt arbete och vård skulle således kunna spara stora pengar, och framförallt ge de 400 000 personer som lever med ett missbruk utan att få hjälp, chansen att få tillbaka sina liv.

Ökat intresse för MMA

Intresset för MMA har under de senaste åren ökat stort i Sverige. Det ökade intresset kan härledas från flera olika faktorer. De publikdragande kamsportsgalorna som numera anordnas och framgångarna som Alexander The Mauler Gustavsson har haft i MMA kan ses som bidragande orsaker till det ökade intresset för sporten.

MMA, eller Mixed Martial Arts som förkortningen står för, är en kampsport med fullkontakt. MMA fokuserar inte på någon speciell teknik, utan utövaren kan använda sig av tekniker från flera olika kampsporter. Förenklat kan man säga att allt är tillåtet, sparkar, slag, kast och markkamp. Det finns dock vissa regler för vad som inte är tillåtet, och dessa regler handlar främst om att tillskansa motståndaren skada genom fula knep som att peta i ögonen, sparka eller slå mot skrevet, bitas osv. I och med utvecklingen av MMA de senaste 20 åren har man även infört ronder och poängdomare för att kunna utse en vinnare även om matchen löper tiden ut.

Tanken att ha en kampsport där allt är tillåtet är inte ny. Redan i antikens Grekland kan man hitta en tidig föregångare till MMA i form av den olympiska sporten pankration, där all form av kroppskontakt var tillåten, och där den enda regeln var att man inte fick använda vapen. Pankration blev sedermera förbjudet i och med kristendomens intåg i Grekland. I början av 1900- talet växte i Brasilien fram ett intresse för fullkontakts kampsport i form av vale tudo.  Vale tudo kan ses som en föregångare till MMA. 1993 startades i USA turneringen Ultimate Fighting Championship, UFC, och i och med detta växte intresset för sporten i USA och detta intresse spred sedan vidare till Europa och övriga världen.

Antalet utövare av MMA har ökat på alla nivåer, och antalet klubbar där man träna och utöva MMA har blivit fler. En klubb som satsar stort på olika former av kampsport är Team East Sweden i Norrköping. Ägaren och grundaren av klubben är den svenska mästaren i brottning och europamästaren i grappling, Eddie Svensson. Team East Sweden erbjuder professionell träning av flera kampsporter såsom brottning, grappling, boxning, Muay Thai och MMA. När det gäller MMA har Team East Sweden som en av få klubbar i Sverige satsat på att införskaffa en riktig bur, vilket ger utövarna en unik möjlighet att träna i matchlika förhållanden.

Vinter är här och med det risk för läcka

VVS matrial

Det finns en mängd VVS-rör med olika kvalitet och egenskaper. Även de bästa behöver bytas ut efter en tid för att inte riskera läckage, som i sin tur kan orsaka stora vattenskador på ditt hus. Det gäller att agera innan olyckan är framme. Flysta VVS finns till hands då man behöver en rörmokare i Spånga och vi har varit i kontakt med dem för att få några handfasta råd att tänka på för att minska risken för vattenskador.

flysta-vvs

Det finns bland annat VVS-rör i plast, gjutjärn, koppar och rostfritt. Det finns kvaliteter av dessa material som har en minsta livslängd på 30-60 år. Plaströr har lägre vikt, är billigare och är enklare att installera än järnrör. Det som kan tala emot plaströr är att ljudet dämpas dåligt i dem. Det är främst ett problem i vertikalt gående avloppsrör. Gjutjärn har en väldigt god dämpning och används därför med fördel i stammen i flervåningshus. Det finns även plaströr med förbättrad dämpning.

Kopparledningar och rostfria rör används främst för att transportera vatten till blandare och radiatorer mm.

Eftersom olika material har olika egenskaper ska man inte blanda hur som helst. Det uppstår galvaniska strömmar om man skarvar på ett kopparrör bakom ett järnrör, vilket fräter sönder järnet med tiden. Olika material har olika temperaturberoende egenskaper, vilket gör att man ska undvika att blanda material då det ger dåliga skarvar.

Vita plaströr i 60- och 70-talsvillor rekommenderas att byta ut omgående då dessa ofta är av dålig kvalitet. Vid renovering av badrum eller kök rekommenderas att byta gamla vattenledningar och stammar. Även golvbrunnar skall ses över. En golvbrunn installerad före 1991 skall bytas ut mot en ny för att följa dagens krav på våtrumsinstallationer.

Lär känna ditt hus och dess svaga punkter för att förebygga en vattenskada. Ta reda på vilka rör som finns i huset och ta fram installationsritningar. Kontakta en vvs-installatör som kan inventera skicket på dina ledningar.

En tydlig varningssignal på att det kan finnas en läcka är att inget vatten kommer då du vrider på kranen, eller att trycket plötsligt blivit sämre. Kontakta då en rörmokare som kan lokalisera läckan.

Även om huset är försäkrat mot vattenskador täcks inte alla skador om huset har för gamla rör, då det orsakats av eftersatt underhåll.

Allt VVS-arbete ska utföras av en certifierad yrkesman mot kvitto. Även detta krävs för att du ska kunna få full ersättning vid eventuella vattenskador.

Med ROT-avdrag blir det bara halva kostnaden för arbetet (se www.skatteverket.se för fullständig information).

Hur familjen påverkas av missbruk


Craig Nakken: Familjer och missbruk

Vem som har den perfekta rösten?

TalareVem som har den perfekta rösten varierar från vem du frågar och i vilket sammanhang. För en person är den perfekta rösten den som mjukt, tyst och lågmält viskar fram en dikt. För någon annan är den perfekta rösten den som högt och rått growlar i en heavy metal låt.

Oavsett hur man anser att den perfekta rösten ska vara beskaffad är det ett oomstritt faktum att röster väcker känslor hos människor. Inom musikindustrin pågår en ändlös jakt på den perfekta rösten och en rad talangtävlingar i olika medier lockar stort deltagarantal och en ännu större publik. Både de fantastiska röster som framträder och de som inte är fullt lika musikaliska väcker stort intresse och mycket känslor hos publiken. Väcker känslor gör röster generellt hos människor inte bara när de används för att sjunga.

En talare eller föreläsare kan vara oerhört kunnig inom sitt område men samtidigt sövande tråkig att lyssna på.

Detta beror delvis på hur han väljer att framställa det han har att berätta, men även på den karisma han utstrålar och där kommer också rösten in. Vikten av att göra en korrekt framställning var man insatt i redan under antiken då man finslipade sig under lång tid för att försöka bli fullärd i läran om talekonsten, retorik. Idag är de flesta som gör framträdanden i offentligheten medvetna om att det inte bara är vad man framför som kommer granskas under lupp utan också hur detta görs.

Under de senaste decennierna har antalet forum där rösten hörs också ökat enormt. Från att under antiken vara ett redskap som användes från man till man har man genom den tekniska utvecklingen kommit fram till ett studie där rösten hörs från radios, TV- apparater, datorer och mobiltelefoner. I dessa forum saluförs en rad produkter genom reklam och i och med detta har rösten fått ett extra användningsområde. Att inte bara sälja ett argument eller leverera ett budskap, utan att också kunna sälja in en produkt eller tjänst.Vem visste att man kunde beställa professionella röster till telefonsvarare?

Den röst som bäst säljer in en diskmaskin kanske inte är den som bäst säljer in en hylsnyckel och den i sin tur kanske inte är den som bäst säljer in en skönhetsprodukt. I takt med att efterfrågan på diversifierade röster ökar har det uppkommit ett antal agenturer som förser företag med just röster. Allt för att kunden ska hitta just den röst som man tror ska kunna marknadsföra just deras produkt på det allra bästa sätt.

Att vara arg får dig glad

En studie om lycka visar att sökandet efter lycka i rätt tid kanske är viktigare än att söka lycka hela tiden. Inom den positiva psykologin får man alltför ofta höra att lycka drabbar dem som skrattar, är vänlig, och tar till vara på nuet. På många institutioner och behandlingshem visar man till exempel Kay Pollack´s ”Att välja glädje”. Men lycka kommer även till dem som låter sig känna ilska.

Studien visar på att det är viktigare att låta dig känna känslor som är anpassade till situationen snarare än att söka lycka hela tiden, oavsett om det är en trevlig känsla eller inte. Det är det som är nyckeln till en långvarig lycka.

I studien, som publiceras i tidskriften Emotion, lät forskarna Maya Tamir och Brett Ford 175 personer delta i rollspelsövningar som antingen konfronterande, eller var samarbetssökande.

Men innan deltagarna fick göra sitt rollspel, så deltog  de i olika känslomässiga aktiviteter , som att påminna om ett suggestivt minne eller lyssna på korta klipp av musik . Klippen av musik var avsedda att framkalla ilska, lycka, eller inga känslor . Därefter fick de ange vilken låt de skulle vilja höra i sin helhet .

Att välja en låt,  blev med andra ord,  att välja en stämning .

Forskarna undersökte också hur dessa känslomässiga inställningar för andra tecken på välbefinnande , frågar deltagarna frågor om sin psykiska hälsa , tillfredsställelse med livet , och känslor av socialt stöd.

Forskning har visat att människor föredrar att vara glada när man samarbetar , men arg när man  konfronterar , så det är inte särskilt förvånande att deltagarna i studien valde i allmänhet den arga musiken innan den konfronterande uppgiften och den glada musiken innan ett samarbete .

Vad som förvånade var  dock att när man varvar upp inför en konfrontation , endast de deltagare som valde att känna sig arg i stunden visade större psykisk hälsa och välbefinnande i allmänhet . De rapporterade ökad tillfredsställelse med livet , bättre betyg , och ett starkare nätverk av socialt stöd . De som föredrog att känna sig lyckliga under tiden , visade ingen av dessa belöningar ,  de rapporterar ett lägre psykiskt välbefinnande totalt . I strävan efter lycka , tycks det inte alltid vara kopplat till ökad välfärd .

Samtidigt , människor som helt enkelt var argare generellt uppvisade lägre psykiskt välbefinnande .

Denna studie tyder på att det inte alltid kan vara bättre att försöka få till en bra sinnesstämning . Det är sunt , och till och med nyttigt att känna sig arg när vi skall konfronteras  eller slåss med andra , även om det inte är bra för vårt allmänna välbefinnande att känna ilska över alla situationer .

Istället för att verkligen leva ett lyckligt liv, ger denna studie en tydlig recept: Det är viktigt att känna – och även att drivas av , både trevliga och otrevliga känslor på ett flexibelt sätt . Olika situationer kräver olika känslor, och att reagera lämpligt på dem är bättre för oss än än att alltid reagera glatt .

Människor som värdesätter lycka över allt annat,  är inte nödvändigtvis lyckligare än andra,  påminner författarna.

Så sätt igång och bli arg – och du riskerar att bli en olidligt glad person på grund av det .

Vanligaste förekommande insatsen enligt SoL

Den vanligaste förekommande insatsen enligt SoL är är boendestöd. Boendestöd är är en insats för att hjälpa människor med någon form av funktionshinder att klara av sin vardag och få ett drägligare liv. Boendestödet ska hjälpa individen att klara av dagliga uppgifter som t.ex. att hantera sin ekonomi , betala räkningar och få pengarna att räcka hela månaden. Man kan även få hjälp att hitta en sysselsättning på fritiden, boendestödjaren ska hjälpa sin klient att undvika att bli isolerad i sin bostad och det kan man göra genom att hitta ett fritidsintresse för sin klient eller besöka  ett idrottsevenemang. Hjälp med städning i  klientens bostad är också vanligt förekommande både aktivt och passivt. Aktiv hjälp med städning innebär att man faktiskt hjälper klienten med att städa, diska och tvätta kläder om klienten har ett funktionshinder som innebär att klienten är oförmögen att göra dessa saker för egen maskin. Passiv hjälp med städning innebär att man har en med stödjande funktion där man har som utgångspunkt att klienten skall göra det mesta av arbetet själv och boendestödjaren är med och överervakar att städningen verkligen blir av och  kommer med goda råd och hjälper till med de saker som behövs. Tanken är att man strävar efter att klienten på sikt skall klara av dessa saker mer självständigt eller till och med på egen hand. Boendestöd brukar det oftast heta när bostaden klienten bor i inte är hans egen utan kontraktet för lägenheten innehas av ett företag eller kommun som står för boendestödet.

Om klienten har en egen lägenhet men är i behov av stöd i sin lägenhet brukar man kalla insatsen stödboende. Stödboende är i princip samma sak som boendestöd och det som skiljer dessa åt är just att klienten har ett eget boende. Ett vanligt förekommande funktionshinder vid boende stödboende är psykiskt funktionshinder som t.ex. Schizofreni. Vid Schizofreni är några av de negativa symptomen att personen blir försjunken i sig själv och drar sig undan familj och vänner, att personen tappar intresse och engagemang för aktiviteter, att personen tappar initiativförmågan , att personen inte bryr sig om och orkar sköta sin personliga hygien. Där fyller boendestödjaren en viktig funktion för att få klientens vardag att gå ihop och ger en möjlighet att hitta en plats i en social gemenskap utanför hemmets väggar. För att arbeta som boendestödjare krävs att man har en utbildning som behandlingsassistent, undersköterska, mentalskötare eller någon annan adekvat utbildning inom vård och omsorg.

Skada sig själv för att binda sin ångest

Att arbeta med människor i behov  av stöttning på grund av psykosociala problem är en ibland mäktig uppgift där det är svårt att veta var man ska börja. I min alkohol och drogterapeut utbildning blev jag bekant med ytterligare ett element man behöver ha kunskap om för att möta de klienter som har erfarenhet av problemet och att på ett avdramatiserat sätt kunna prata om det klienten varit med om. Jag pratar om det numera ganska frekvent förekommande fenomenet självskadebeteende. Att inte chockeras av det man får höra utan att kunna lyssna och fortsätta vara medmänniska  är en viktig komponent för den som arbetar som beroendeterapeut.

Att på olika sätt skada sig själv för att på så sätt binda sin ångest är ett välkänt fenomen inom psykiatrin. Många flickor skär sig för att på så sätt fly ångesten och oron genom en fysisk smärta. När den fysiska smärtan av skärsåret överträffar ångestens smärta uppstår en svårförklarad smärtlindring och flykt från ångesten. Ungefär på samma sätt när en veterinär brämsar en häst för att kunna utföra behandlingar på djuret utan risk för att bli sparkad, hästen är fullt upptagen med att fokusera på smärtan över mulen att såret på benet glöms bort för en stund. På så sätt fungerar självskada som smärtlindring bort från ångest och oro för personen med självskadebeteende.  Det paradoxala är att självskadehandlingen i sig skapar mer ångest där personen föraktar sitt beteende och det man gjort och det i sin tur leder till ett incitament för ytterligare självskadebeteende.

Det som inte är lika känt är att både flickor och pojkar skadar sig själva genom sex. Man dövar ångest genom att utsätta sig i situationer där man upplever kränkningar, våld ofta kopplat till destruktivt sex. Flera personer vittnar om att ha en grundkänsla av att ”jag kände mig värdelös och inte värd något bättre” därför hade jag en oförklarlig längtan av att straffa mig själv genom att ha sex med någon jag verkligen inte skulle kunna tänka mig att ha sex med. I det ögonblicket av förnedring kunde grundkänslan av att vara otillräcklig på något sätt glömmas bort och en smärtlindring inträffade. Den smärtlindringen var temporär och tanken på vad man utsatt sig för och  det man varit med om skapade mer ångest och bekräftade den tidigare känslan av självförakt och yterliggare förvärrade problematiken.

Definitionen av självskada genom sex är ”Att skada sig genom sex innebär att en person har ett mönster av att söka sig till sexuella situationer som innebär egen psykisk eller fysisk skada.

Depression

Det finns olika former av depression och inte minst så pratar man om unipolär depression och bipolärdepression. Unipolär depression är det som drabbar de människor som aldrig får några maniska- eller hypomaniska skov utan bara får depression en eller flera gånger livet.

Bipolärdepression är en del av det bipolära syndromet och det är något som drabbar människor som ibland kan få en hyomani eller mani. Det är viktigt att hålla reda på det här därför att de här två typerna av depression kräver lite olika former av behandling.

Socialstyrelsen kom för något år sedan med nationella riktlinjer för behandling av depressionstillstånd. Och det här är rekommendationer till verksamheter och kliniker som arbetar med dessa människor. Man pratar om lindrig depression, medelsvår depression och en svår depression.

Vid lindrig depression så rekomenderar man någon någon form av psykoterapi. Som till exempel kognitiv beteende terapi. Vid medelsvår depression så rekommenderar man läkemedel, i första hand då antidepressiva eller en psykoterapeutisk metod. Vid svår depression ska man behandla med läkemedel och eller ECT. Det är även viktigt att utesluta att depressionen inte är missbruks relaterad och därför är det viktigt att drogtest utförs på patienten.

Vid bipolär depression som är en del av ditt bipolära syndromet då det handlar om man också med antidepressiva läkemedel men man får vara lite försiktig därför att antidepressiva kan för vissa patienter utlösa en mani eller hypomani. Där behöver patienterna ett skydd med ett anti- psykos läkemedel eller litium, eventuellt både och. Patienterna står då oftast på lite kortare tid på det antidepressiva läkemedlet och det är viktigt att man följer patienterna noga.

Vid bipolär sjukdom och patienten får en manisk period behandlar man vid litium eller ett anti- psykos läkemedel eller ett stämnings stabiliserande läkemedel. Och patienterna behövde i de allra flesta fall stå på ett läkemedel alltid för att minska risken för att återinsjukna.