Home » Hälsa » Skada sig själv för att binda sin ångest

Skada sig själv för att binda sin ångest

Att arbeta med människor i behov  av stöttning på grund av psykosociala problem är en ibland mäktig uppgift där det är svårt att veta var man ska börja. I min alkohol och drogterapeut utbildning blev jag bekant med ytterligare ett element man behöver ha kunskap om för att möta de klienter som har erfarenhet av problemet och att på ett avdramatiserat sätt kunna prata om det klienten varit med om. Jag pratar om det numera ganska frekvent förekommande fenomenet självskadebeteende. Att inte chockeras av det man får höra utan att kunna lyssna och fortsätta vara medmänniska  är en viktig komponent för den som arbetar som beroendeterapeut.

Att på olika sätt skada sig själv för att på så sätt binda sin ångest är ett välkänt fenomen inom psykiatrin. Många flickor skär sig för att på så sätt fly ångesten och oron genom en fysisk smärta. När den fysiska smärtan av skärsåret överträffar ångestens smärta uppstår en svårförklarad smärtlindring och flykt från ångesten. Ungefär på samma sätt när en veterinär brämsar en häst för att kunna utföra behandlingar på djuret utan risk för att bli sparkad, hästen är fullt upptagen med att fokusera på smärtan över mulen att såret på benet glöms bort för en stund. På så sätt fungerar självskada som smärtlindring bort från ångest och oro för personen med självskadebeteende.  Det paradoxala är att självskadehandlingen i sig skapar mer ångest där personen föraktar sitt beteende och det man gjort och det i sin tur leder till ett incitament för ytterligare självskadebeteende.

Det som inte är lika känt är att både flickor och pojkar skadar sig själva genom sex. Man dövar ångest genom att utsätta sig i situationer där man upplever kränkningar, våld ofta kopplat till destruktivt sex. Flera personer vittnar om att ha en grundkänsla av att ”jag kände mig värdelös och inte värd något bättre” därför hade jag en oförklarlig längtan av att straffa mig själv genom att ha sex med någon jag verkligen inte skulle kunna tänka mig att ha sex med. I det ögonblicket av förnedring kunde grundkänslan av att vara otillräcklig på något sätt glömmas bort och en smärtlindring inträffade. Den smärtlindringen var temporär och tanken på vad man utsatt sig för och  det man varit med om skapade mer ångest och bekräftade den tidigare känslan av självförakt och yterliggare förvärrade problematiken.

Definitionen av självskada genom sex är ”Att skada sig genom sex innebär att en person har ett mönster av att söka sig till sexuella situationer som innebär egen psykisk eller fysisk skada.


Leave a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *