Home » Hälsa » Att finna grupptillhörighet

Att finna grupptillhörighet

personlig utveckling

Människan är känslig för grupptryck i alla åldrar och det gäller i allra högsta grad under tonårstiden. Förtöjningarna till föräldrarna kapas allt mer och nya grupp gemenskaper formas . Vad kamraterna tycker är oerhört viktigt. Tonåringen lär sig gruppreglerna och mer omedvetet sin grupps normer och ritualer. Att känna grupptillhörighet är en oerhört stark känsla. Inom ungdomsvärlden är exempelvis skinheads, mc-klubbar och vissa kriminella grupper sådana tydliga grupper som lockar en vilsen tonåring.

Att frigöra sig från föräldrarna

Frigörelsen är en process som ofta är smärtsam för alla parter. Graden av problem varierar och extrema enstaka händelser i de flesta tonåringars liv. När frigörelsen ska ske måste det finnas en frizon där tonåringen kan handla själv. De vuxna ska finnas någonstans vid frizonens gräns. Men hur ska man veta var den gränsen går? Hur mycket frihet ska tonåringen ha och hur mycket klara han av. Det är svåra avvägningar; en del tonåringar ges för mycket frihet alltför tidigt, medan andra får allt för lite frihet och i ett alltför sent skede. I båda fallen blir frigörelseprocessen störd. Vissa föräldrar har ett så starkt grepp om sina barn, ibland omedvetet, att barnet måste ta i för att komma loss. Det är inte heller ovanligt att tonåringen tänjer ut gränserna på ett område där han/hon på förhand vet att föräldrarna är extra känsliga.


Leave a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *