Home » Fastighet

Category Archives: Fastighet

Hur fungerar ett sprinklersystem?

Hur fungerar ett sprinklersystem?

Vattensprinklerns som är placerade i taket är en av de vanligaste släcksystemen som finns om en brand skulle bryta ut. Sprinklersystem finns idag i olika lokaler, allt från allmänna utrymmen likt klassrum och matsalar, till privata bostäder.

Tekniken bakom  

För att ett sprinklersystem ska kunna fullgöra sin uppgift måste det vara anslutet till ett vattenfyllt rörnät. Ett rör med sprinklerhuvuden placeras sedan i taket i den lokal där systemet ska finnas. Det som sker vid en brand är att temperaturen i en lokal eller ett rum höjs. När det sker kommer en glasbulb som sitter hos alla sprinklerhuvuden, att spricka och vattnet kommer att strömma ut från ventilen som skapas. Tack vare sprinklerhuvudets design fördelas vattnet jämt över elden och kan släcka eller åtminstone minska skadan som branden kan åstadkomma. Alla sprinklerhuvuden kommer inte att aktiveras samtidigt utan endast de som är över det område där det brinner.

Att ett sprinklersystem är ett av de bästa alternativen när det kommer till att kontrollera eller släcka en brand, är bevisat flera gånger om. Det sägs exempelvis vara det säkraste alternativet i 98 % av de fall där bränder än inblandande.

Hur installationen går till

Skulle du vilja installera ett sprinklersystem är det bästa tipset att ta hjälp av en VVS-firma eller en legitimerad rörmokare som TF-VVS. Då ett sprinklersystem är en utrustning som finns för att rädda liv är det extremt viktigt att det installeras på rätt sätt. I många fall är det inte heller så dyrt som många först kan tro, priset kan exempelvis landa på endast 1 % av den totala byggkostnaden. En uppskattning som ofta görs är att det kostar mellan 250–350 kronor per kvadratmeter att installera ett sprinklersystem i ett boende eller en industri. När systemet är installerat är det även bra att tänka på att regelbundet kontrollera att det fungerar som det ska.