Home » Personlig utveckling

Category Archives: Personlig utveckling

Vem som har den perfekta rösten?

TalareVem som har den perfekta rösten varierar från vem du frågar och i vilket sammanhang. För en person är den perfekta rösten den som mjukt, tyst och lågmält viskar fram en dikt. För någon annan är den perfekta rösten den som högt och rått growlar i en heavy metal låt.

Oavsett hur man anser att den perfekta rösten ska vara beskaffad är det ett oomstritt faktum att röster väcker känslor hos människor. Inom musikindustrin pågår en ändlös jakt på den perfekta rösten och en rad talangtävlingar i olika medier lockar stort deltagarantal och en ännu större publik. Både de fantastiska röster som framträder och de som inte är fullt lika musikaliska väcker stort intresse och mycket känslor hos publiken. Väcker känslor gör röster generellt hos människor inte bara när de används för att sjunga.

En talare eller föreläsare kan vara oerhört kunnig inom sitt område men samtidigt sövande tråkig att lyssna på.

Detta beror delvis på hur han väljer att framställa det han har att berätta, men även på den karisma han utstrålar och där kommer också rösten in. Vikten av att göra en korrekt framställning var man insatt i redan under antiken då man finslipade sig under lång tid för att försöka bli fullärd i läran om talekonsten, retorik. Idag är de flesta som gör framträdanden i offentligheten medvetna om att det inte bara är vad man framför som kommer granskas under lupp utan också hur detta görs.

Under de senaste decennierna har antalet forum där rösten hörs också ökat enormt. Från att under antiken vara ett redskap som användes från man till man har man genom den tekniska utvecklingen kommit fram till ett studie där rösten hörs från radios, TV- apparater, datorer och mobiltelefoner. I dessa forum saluförs en rad produkter genom reklam och i och med detta har rösten fått ett extra användningsområde. Att inte bara sälja ett argument eller leverera ett budskap, utan att också kunna sälja in en produkt eller tjänst.Vem visste att man kunde beställa professionella röster till telefonsvarare?

Den röst som bäst säljer in en diskmaskin kanske inte är den som bäst säljer in en hylsnyckel och den i sin tur kanske inte är den som bäst säljer in en skönhetsprodukt. I takt med att efterfrågan på diversifierade röster ökar har det uppkommit ett antal agenturer som förser företag med just röster. Allt för att kunden ska hitta just den röst som man tror ska kunna marknadsföra just deras produkt på det allra bästa sätt.