Home » Hälsa » Depression

Depression

Det finns olika former av depression och inte minst så pratar man om unipolär depression och bipolärdepression. Unipolär depression är det som drabbar de människor som aldrig får några maniska- eller hypomaniska skov utan bara får depression en eller flera gånger livet.

Bipolärdepression är en del av det bipolära syndromet och det är något som drabbar människor som ibland kan få en hyomani eller mani. Det är viktigt att hålla reda på det här därför att de här två typerna av depression kräver lite olika former av behandling.

Socialstyrelsen kom för något år sedan med nationella riktlinjer för behandling av depressionstillstånd. Och det här är rekommendationer till verksamheter och kliniker som arbetar med dessa människor. Man pratar om lindrig depression, medelsvår depression och en svår depression.

Vid lindrig depression så rekomenderar man någon någon form av psykoterapi. Som till exempel kognitiv beteende terapi. Vid medelsvår depression så rekommenderar man läkemedel, i första hand då antidepressiva eller en psykoterapeutisk metod. Vid svår depression ska man behandla med läkemedel och eller ECT. Det är även viktigt att utesluta att depressionen inte är missbruks relaterad och därför är det viktigt att drogtest utförs på patienten.

Vid bipolär depression som är en del av ditt bipolära syndromet då det handlar om man också med antidepressiva läkemedel men man får vara lite försiktig därför att antidepressiva kan för vissa patienter utlösa en mani eller hypomani. Där behöver patienterna ett skydd med ett anti- psykos läkemedel eller litium, eventuellt både och. Patienterna står då oftast på lite kortare tid på det antidepressiva läkemedlet och det är viktigt att man följer patienterna noga.

Vid bipolär sjukdom och patienten får en manisk period behandlar man vid litium eller ett anti- psykos läkemedel eller ett stämnings stabiliserande läkemedel. Och patienterna behövde i de allra flesta fall stå på ett läkemedel alltid för att minska risken för att återinsjukna.


Leave a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *