Home » Hälsa » Förankra sin moral och sina värderingar

Förankra sin moral och sina värderingar

Våra uppfattningar om rätt och fel grundläggs tidigt. Våra värderingar och vår livs inriktning utsätts för omprövning hela tiden, framför allt under tonårstiden. Vi övertar inte längre okritiskt våra föräldrar värderingar. En tonåring är formbar och kan under relativt kort tid byta värdesystem beroende på den miljö han vistas i. Medan vi som små barn börjar formulera en uppfattning om rätt och fel tar det längre tid att skaffa ett värderingssystem. Detta sker under tonårstiden. Vi tar till oss värderingar som inte är orrubbliga, men som sitter djupt. Den moraluppfattning och de värderingar som vi har med oss in i vuxenvärlden går att ifrågasätta och förändra – men det kan vara svårt och ofta smärtsamt att göra det. En del pessimister menar att den världsbild och de tankemönster vi formulerat efter 12 års ålder är omöjliga att rubba. Det verkar inte stämma i och med arbetet med unga och vuxna med kriminalitet och missbruk.
Det finns hur många exempel som helst på människor som bytt kurs i livet betydligt senare än 12 års ålder. Men det verkar stämma att det är svårt att bryta sig loss från värderingar och den gruppidentitet som formats under hela tonårstiden.


Leave a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *