Home » Hälsa » Ökat intresse för MMA

Ökat intresse för MMA

Intresset för MMA har under de senaste åren ökat stort i Sverige. Det ökade intresset kan härledas från flera olika faktorer. De publikdragande kamsportsgalorna som numera anordnas och framgångarna som Alexander The Mauler Gustavsson har haft i MMA kan ses som bidragande orsaker till det ökade intresset för sporten.

MMA, eller Mixed Martial Arts som förkortningen står för, är en kampsport med fullkontakt. MMA fokuserar inte på någon speciell teknik, utan utövaren kan använda sig av tekniker från flera olika kampsporter. Förenklat kan man säga att allt är tillåtet, sparkar, slag, kast och markkamp. Det finns dock vissa regler för vad som inte är tillåtet, och dessa regler handlar främst om att tillskansa motståndaren skada genom fula knep som att peta i ögonen, sparka eller slå mot skrevet, bitas osv. I och med utvecklingen av MMA de senaste 20 åren har man även infört ronder och poängdomare för att kunna utse en vinnare även om matchen löper tiden ut.

Tanken att ha en kampsport där allt är tillåtet är inte ny. Redan i antikens Grekland kan man hitta en tidig föregångare till MMA i form av den olympiska sporten pankration, där all form av kroppskontakt var tillåten, och där den enda regeln var att man inte fick använda vapen. Pankration blev sedermera förbjudet i och med kristendomens intåg i Grekland. I början av 1900- talet växte i Brasilien fram ett intresse för fullkontakts kampsport i form av vale tudo.  Vale tudo kan ses som en föregångare till MMA. 1993 startades i USA turneringen Ultimate Fighting Championship, UFC, och i och med detta växte intresset för sporten i USA och detta intresse spred sedan vidare till Europa och övriga världen.

Antalet utövare av MMA har ökat på alla nivåer, och antalet klubbar där man träna och utöva MMA har blivit fler. En klubb som satsar stort på olika former av kampsport är Team East Sweden i Norrköping. Ägaren och grundaren av klubben är den svenska mästaren i brottning och europamästaren i grappling, Eddie Svensson. Team East Sweden erbjuder professionell träning av flera kampsporter såsom brottning, grappling, boxning, Muay Thai och MMA. När det gäller MMA har Team East Sweden som en av få klubbar i Sverige satsat på att införskaffa en riktig bur, vilket ger utövarna en unik möjlighet att träna i matchlika förhållanden.


Leave a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *