Home » Hälsa » Vanligaste förekommande insatsen enligt SoL

Vanligaste förekommande insatsen enligt SoL

Den vanligaste förekommande insatsen enligt SoL är är boendestöd. Boendestöd är är en insats för att hjälpa människor med någon form av funktionshinder att klara av sin vardag och få ett drägligare liv. Boendestödet ska hjälpa individen att klara av dagliga uppgifter som t.ex. att hantera sin ekonomi , betala räkningar och få pengarna att räcka hela månaden. Man kan även få hjälp att hitta en sysselsättning på fritiden, boendestödjaren ska hjälpa sin klient att undvika att bli isolerad i sin bostad och det kan man göra genom att hitta ett fritidsintresse för sin klient eller besöka  ett idrottsevenemang. Hjälp med städning i  klientens bostad är också vanligt förekommande både aktivt och passivt. Aktiv hjälp med städning innebär att man faktiskt hjälper klienten med att städa, diska och tvätta kläder om klienten har ett funktionshinder som innebär att klienten är oförmögen att göra dessa saker för egen maskin. Passiv hjälp med städning innebär att man har en med stödjande funktion där man har som utgångspunkt att klienten skall göra det mesta av arbetet själv och boendestödjaren är med och överervakar att städningen verkligen blir av och  kommer med goda råd och hjälper till med de saker som behövs. Tanken är att man strävar efter att klienten på sikt skall klara av dessa saker mer självständigt eller till och med på egen hand. Boendestöd brukar det oftast heta när bostaden klienten bor i inte är hans egen utan kontraktet för lägenheten innehas av ett företag eller kommun som står för boendestödet.

Om klienten har en egen lägenhet men är i behov av stöd i sin lägenhet brukar man kalla insatsen stödboende. Stödboende är i princip samma sak som boendestöd och det som skiljer dessa åt är just att klienten har ett eget boende. Ett vanligt förekommande funktionshinder vid boende stödboende är psykiskt funktionshinder som t.ex. Schizofreni. Vid Schizofreni är några av de negativa symptomen att personen blir försjunken i sig själv och drar sig undan familj och vänner, att personen tappar intresse och engagemang för aktiviteter, att personen tappar initiativförmågan , att personen inte bryr sig om och orkar sköta sin personliga hygien. Där fyller boendestödjaren en viktig funktion för att få klientens vardag att gå ihop och ger en möjlighet att hitta en plats i en social gemenskap utanför hemmets väggar. För att arbeta som boendestödjare krävs att man har en utbildning som behandlingsassistent, undersköterska, mentalskötare eller någon annan adekvat utbildning inom vård och omsorg.


Leave a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *