Home » Hälsa » Vinter är här och med det risk för läcka

Vinter är här och med det risk för läcka

VVS matrial

Det finns en mängd VVS-rör med olika kvalitet och egenskaper. Även de bästa behöver bytas ut efter en tid för att inte riskera läckage, som i sin tur kan orsaka stora vattenskador på ditt hus. Det gäller att agera innan olyckan är framme. Flysta VVS finns till hands då man behöver en rörmokare i Spånga och vi har varit i kontakt med dem för att få några handfasta råd att tänka på för att minska risken för vattenskador.

flysta-vvs

Det finns bland annat VVS-rör i plast, gjutjärn, koppar och rostfritt. Det finns kvaliteter av dessa material som har en minsta livslängd på 30-60 år. Plaströr har lägre vikt, är billigare och är enklare att installera än järnrör. Det som kan tala emot plaströr är att ljudet dämpas dåligt i dem. Det är främst ett problem i vertikalt gående avloppsrör. Gjutjärn har en väldigt god dämpning och används därför med fördel i stammen i flervåningshus. Det finns även plaströr med förbättrad dämpning.

Kopparledningar och rostfria rör används främst för att transportera vatten till blandare och radiatorer mm.

Eftersom olika material har olika egenskaper ska man inte blanda hur som helst. Det uppstår galvaniska strömmar om man skarvar på ett kopparrör bakom ett järnrör, vilket fräter sönder järnet med tiden. Olika material har olika temperaturberoende egenskaper, vilket gör att man ska undvika att blanda material då det ger dåliga skarvar.

Vita plaströr i 60- och 70-talsvillor rekommenderas att byta ut omgående då dessa ofta är av dålig kvalitet. Vid renovering av badrum eller kök rekommenderas att byta gamla vattenledningar och stammar. Även golvbrunnar skall ses över. En golvbrunn installerad före 1991 skall bytas ut mot en ny för att följa dagens krav på våtrumsinstallationer.

Lär känna ditt hus och dess svaga punkter för att förebygga en vattenskada. Ta reda på vilka rör som finns i huset och ta fram installationsritningar. Kontakta en vvs-installatör som kan inventera skicket på dina ledningar.

En tydlig varningssignal på att det kan finnas en läcka är att inget vatten kommer då du vrider på kranen, eller att trycket plötsligt blivit sämre. Kontakta då en rörmokare som kan lokalisera läckan.

Även om huset är försäkrat mot vattenskador täcks inte alla skador om huset har för gamla rör, då det orsakats av eftersatt underhåll.

Allt VVS-arbete ska utföras av en certifierad yrkesman mot kvitto. Även detta krävs för att du ska kunna få full ersättning vid eventuella vattenskador.

Med ROT-avdrag blir det bara halva kostnaden för arbetet (se www.skatteverket.se för fullständig information).


Leave a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *